Älskade och högt vördade publicum!

Det är med outsäglig njutning vi ber att få meddela att Patriarkus kommer finnas på plats på Lajvkonventet Prolog den 1-3 april 2011 för att sprida glädje och jubel med härlig sång.
Medverkan kommer ta formen av en regelrätt konsert där Patriarkus i sedvanlig ordning utgjuter sig kring ärbara ämnen som död, svek, kärlek och dryckenskap (kom ihåg: allt låter vackert på franska!) samt inte mindre än två separata workshops:

Krigshjärta – Medborgarhymner

En workshop kring musiken från Krigshjärta-kampanjen (Cordovsidan) kommer hållas i samarbete med Episka Kompaniet (dvs Andreas & Fabian) & Krigshjärtas arrangörsgrupp. Det hela kommer ordnas som ett öppet kör-rep där du ledsagas genom olika musikstycken, sångstilar och nyttiga tekniker ivrigt uppbackad av glada Patriarker. Nybörjartoleransen är hög, och tidigare sångerfarenhet är inget krav. För de som känner sig lite kaxigare på sångfronten väntar utmaningar i form av svårare stämmor, förfinande tekniker och inspirerande uppgifter. Nationalromantiska epos utlovas!
Hjärtligt välkomna!

Sjunga och skapa musik för LAJV

Ytterligare en workshop kommer hållas kring visor och sånger som passar väl på en stor del av LAJV-utbudet. Här får du som medverkande röra dig kring sångtraditioner ur folkmusik, nationalromantik och den mer svårdefinierade genren “LAJV-musik”. Du kommer även få många tips på hur du kan skriva egen musik, eller modifiera existerande musik för att passa en viss lajvkampanj.
Väl mött och hjärtligt välkommen!

Vill du läsa mer om Prolog? Klicka:
http://lajvkonvent.se

Mer om Krigshjärta:
http://www.krigshjarta.com

Mer om Episka Kompaniet:
http://www.facebook.com/pages/Episka-Kompaniet/173731215998231

Svara